Opłaty za zajęcia, wynajem sal

Opłaty za zajęcia dla osób nie będących członkami CSM „Nasza Praca” – szczegóły zawiera zał. nr 1 do Regulaminu Klubu:

  1. Za korzystanie z zasobów biblioteki: 0 zł/rok
  2. Za korzystanie z siłowni (młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli):   5,00 zł/godz./osoba

25 zł za 8 godz./osoba

  1. Za udział w feriach:

– zimowych:                                                            200 zł/turnus/osoba

– letnich:                                                                  200 zł/turnus/osoba

oraz

– imprezy odbywające się poza Klubem:       100% kosztów imprezy

  1. Za udział w codziennych zajęciach:                                                           25 zł za 4 godz./osoba

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferujemy wynajem sal w Klubie Spółdzielczym, dla osób prywatnych, instytucji i zakładów pracy. Szczegóły wynajmu zawierają zał. nr 2 do Regulaminu Klubu:

Ustala się następujące składniki opłat:

Godzina wynajęcia sali dużej: 80,00 zł + VAT. Godzina wynajęcia sali małej: 60,00 zł + VAT

Do godzin wynajęcia sali (określonych przez najemcę) dolicza się 30 min. przed oraz 30 min. po zakończeniu zajęć, celem przygotowania oraz uprzątnięcia sali.

Jednorazowa opłata za korzystanie z całkowitego wyposażenia kuchni (eksploatacja sprzętu, nakrycia stołowe) 300,00 zł + VAT

Opłata za napełnienie butli gazowej – na zasadzie refakturowania.

Opłatę składki ZAIKS najemca uiszcza w delegaturze ZAIKS-u, okazując dowód wpłaty przy podpisywaniu umowy.

Przy zawieraniu umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty zaliczki  w wysokości 50 % wartości najmu.

Uregulowanie całkowitej należności winno nastąpić w dniu wystawienia rachunku.