Cennik opłat

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Spółdzielczego CSM „Nasza Praca”

C E N N I K

OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU :

DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI CSM „NASZA PRACA”

1. Za korzystanie z zasobów biblioteki: – 0 zł/rok

2. Za korzystanie z siłowni (młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli):

40 zł za 8 godz./osoba/miesięcznie + VAT (wg obowiązujących stawek)

3. Za udział w codziennych zajęciach:

40 zł za 4 godz./osoba/miesięcznie + VAT (wg obowiązujących stawek)

4. Za udział dzieci w zajęciach w czasie ferii:

– zimowych: 250 zł/turnus/osoba + VAT (wg obowiązujących stawek)

– letnich:      250 zł/turnus/osoba + VAT (wg obowiązujących stawek)

DLA OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI CSM „NASZA PRACA”

1. Za udział dzieci w zajęciach w czasie ferii:

– zimowych: 150 zł/turnus/osoba + VAT (wg obowiązujących stawek)

– letnich:      150 zł/turnus/osoba + VAT (wg obowiązujących stawek)

UWAGA:

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek  Częstochowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nasza Praca” nr: 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889

lub w kasie CSM „Nasza Praca” ul. Okólna 113 A,

przed przystąpieniem do uczestniczenia w zajęciach

oraz dostarczyć Kierownikowi Klubu potwierdzenie dokonania przelewu.

————————————————————————————–

Załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu Spółdzielczego CSM „Nasza Praca”

CENNIK

OPŁAT ZA WYNAJEM SAL KLUBU SPÓŁDZIELCZEGO
PRZEZ OSOBY PRYWATNE, INSTYTUCJE, ITP.

I.  Ustala się następujące składniki opłat:

1. Godzina wynajęcia sali dużej: 80,00 zł + VAT (wg obowiązujących stawek)

Godzina wynajęcia sali małej: 60,00 zł + VAT (wg obowiązujących stawek)

2. Do godzin wynajęcia sali (określonych przez najemcę) dolicza się 30 min. przed oraz 30 min. po zakończeniu zajęć,

celem przygotowania oraz uprzątnięcia sali.

3. Jednorazowa opłata za korzystanie z całkowitego wyposażenia kuchni (eksploatacja sprzętu, nakrycia stołowe)

300,00 zł + VAT (wg obowiązujących stawek)

4. Opłatę składki ZAIKS najemca uiszcza w delegaturze ZAIKS-u, okazując dowód wpłaty przy podpisywaniu umowy.

II. W przypadku wynajmu sali przez osoby fizyczne:

Opłatę, zgodnie z podpisaną umową wynajmu sali (zał. nr 3 do Regulaminu Klubu Spółdzielczego CSM „Nasza Praca”) należy uregulować przed rozpoczęciem wynajmu, przelewem na rachunek Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”
nr: 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889

lub w kasie CSM „Nasza Praca” ul. Okólna 113 A,

oraz dostarczyć Kierownikowi Klubu potwierdzenie dokonania przelewu.

III. W przypadku wynajmu Sali przez instytucje lub firmy:

Po zawarciu umowy na wynajem Sali zostanie wystawiona faktura z terminem płatności przelewem na rachunek

Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” podany na fakturze.

Opłacona faktura jest podstawą do realizacji umowy na wynajem sali w Klubie Spółdzielczym CSM „Nasza Praca”.