Akcja LATO 2020 – wolne miejsca na kolejne turnusy !

Zapraszamy ! Mamo, Tato !  Wykorzystaj okazję zapewnienia swojemu dziecku atrakcyjnych dwóch tygodni z ofertą wakacyjnej rekreacji z naszym Klubem. Zapisy trwają. Są jeszcze wolne miejsca na turnus II (13-24.07) i III (27.07-7.08).

Przyjdź do Klubu ul. Broniewskiego 3, i jeśli jesteś członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” lub jej pracownikiem – zapisz swoje dziecko ( w wieku 8-12 lat). Zapewniamy pedagogiczną opiekę, ubezpieczenie, atrakcje wyjazdowe w teren, minikino, zajęcia w sali Klubu. Zachowujemy zalecenia sanitarne GIS I MZ i tego samego oczekujemy od uczestników.

info: 34 / 325 48 73;  531 185 527

email:  klub@csmnp.com.pl

HARMONOGRAM TURNUSU II

Tydzień pierwszy

Poniedziałek – 11oo – 13.oo – powitanie, instruktaż sanitarny dla uczestników, zajęcia plastyczne w sali dużej Klubu

wtorek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem na Jurę (Ostrężnik – Brama Twardowskiego) zajęcia terenowe – rajd pieszy

środa – 10.oo – 13.oo – zajęcia rekreacyjne na terenie SP 31 ul. PCK

czwartek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do miejscowości Rabsztyn – Bydlin, rekreacja terenowa

piątek – 11.oo – 13.oo – zajęcia plastyczne, minikino w sali dużej Klubu

Tydzień drugi

Poniedziałek – 11.oo – 13.oo – zajęcia rekreacyjne (plastyka, muzyka) w sali dużej Klubu

Wtorek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do zagrody edukacyjnej w Wąsoszu

środa – 10.oo – 13.oo – spacer i rekreacja na terenie sportowym przy SP 31

czwartek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do miejscowości Smoleń – Pilica, zajęcia w ramach projektu Mistrz Jurajskiej Rekreacji

piątek – 11.oo – 13.oo – zajęcia w sali Klubu – plastyka, minikino, zakończenie turnusu.

Dopuszczamy zmiany w programach dziennych związane z pogodą lub aktualnymi możliwościami w terenie.

Zalecenia:

Uczestnicy (dzieci) wchodzą do Klubu samodzielnie.

Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do pomieszczeń Klubu.

Pierwszego dnia zajęć rodzice / opiekunowie zobowiązani są podać stosowne informacje i podpisać Oświadczenie dot. koronawirusa.

Przed wejściem odbywa się mierzenie temperatury dziecka termometrem bezdotykowym. (temperatura powyżej 37,5 C dyskwalifikuje dziecko do uczestnictwa w zajęciach akcji letniej).

Szatnia w Klubie jest nieczynna. Dzieci wszystkie swoje rzeczy składają na przydzielonym miejscu na sali dużej Klubu.

Toalety są dostępne. Dostępna jest woda do picia w kubkach jednorazowych.

Dzieci przynoszą ze sobą wyżywienie i wodę.

Dzieci nie mogą pozostawiać żadnych przedmiotów (worki, plecaki, obuwie zmienne itp.) w Klubie.

Zabronione jest przynoszenie na zajęcia własnych zabawek, materiałów plastycznych i innych oraz telefonów komórkowych.

Zalecamy, aby dziecko miało ze sobą ciepłe okrycie i odzież p/deszczową.

… do czytania.

Regulamin sanitarny Akcji LATO 2020

Karta Uczestnika Akcji Lato 2020

Oświadczenie zdrowotne (koronawirus)