Akcja LATO 2021 trwa w najlepsze…

Za nami już pierwszy turnus i połowa drugiego. Wypoczynek z Klubem Spółdzielczym trwa w najlepsze. Zajęcia świetlicowe (gdy nie ma pogody !), rekreacja na terenach wypoczynkowych w mieście, wyjazdy w ciekawe miejsca okolic Częstochowy, zajęcia plastyczne, modelarskie, filmowe. Spotkania z Policjantami i Strażnikami Miejskimi, prelekcje o bezpieczeństwie i właściwym zachowaniu podczas wakacyjnego wypoczynku.

Uśmiechy na twarzach dzieciaków mówią wszystko !

Kilka zdjęć z dotychczasowych działań Akcji LATO 2021.

Dwie małe etiudy filmowe, które dzieci zrobiły pod kierunkiem filmowca Piotra Cieślaka, na zajęciach: