Akcja LATO 2023 – zapisy w Klubie, ul. Broniewskiego 3

Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”,  w roku 2023 w miesiącach lipiec i sierpień,
przygotował dla dzieci ofertę działań opiekuńczych pn. Akcja LATO 2023.

Oferta przedstawia się następująco:

Zrealizujemy 3 turnusy dwutygodniowe (3 – 14  i  17 – 28 lipca, 16 – 29 sierpnia)
dla  dzieci w wieku 8 – 12 lat

Wszystkie dzieci będą ubezpieczone – polisa NNW, a kadra NNW i OC.

Kadra:
na każdy turnus przewidujemy 5 osób (3 etatowych pracowników Klubu:
oraz zatrudnione na umowy zlecenie 2 osoby z wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym)

Zajęcia Akcji LATO 2023:
od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godz. 9.oo – 14.oo
(w przypadku wyjazdów na wycieczki, czas zajęć może się wydłużyć, o czym na bieżąco poinformujemy)

W każdym turnusie zrealizujemy 4 wyjazdy w teren, m.in. do: Olsztyna , Krasiejowa – Park Dinozaurów, Złotego Potoku – zwiedzanie Muzeum Krasińskich, marsz terenowy, jaskinia niedźwiedzia, Szarlejki Nowej – edukacyjne gospodarstwo agroturystyczne, Ostrężnik – marsz terenowy
z atrakcjami, Podlesice – Góra Zborów, Korzonek – park nauki i rekreacji, Przybynów – agroskałka, Chorzów ZOO i planetarium
Ponadto: Parki Lisiniec – kąpielisko, Promenada Niemena, boisko SP 31

Zajęcia będą też realizowane w sali Klubu – plastyka, modelarnia lotnicza, robotyka, zabawy foto-filmowe, minikino.

Tradycyjnie na początek każdego turnusu przewidujemy spotkanie dzieci
z policjantami i strażnikami miejskimi, w ramach pogadanki o bezpieczeństwie i prawidłowym zachowaniu się.

Realizacja Akcji LATO 2023:
organizator Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”
we współpracy z Klubem Rekreacyjno-Sportowym TKKF „Sportowiec”

Zapisy uczestników Akcji LATO 2023:
zaczynamy w pn. 12 czerwca 2023r o g. 14.oo w Klubie
(należy być osobiście – rodzic lub prawny opiekun, wypełnić dokumenty i dokonać wpłaty za udział dziecka w Akcji LATO 2023)

(przyjęliśmy zasadę zapisu dziecka na jeden turnus, co da możliwość skorzystania z zajęć większej ilości dzieci)
– jeśli po 26 czerwca będą wolne miejsca na turnusach, to dopuszczamy możliwość zapisu dziecka na kolejne turnusy

Odpłatność za udział dziecka w Akcji LATO 2023,

200 zł plus 23% VAT tj. 246 zł  – za dziecko z terenu Spółdzielni

350 zł plus 23% VAT tj. 430,50 zł – za dziecko spoza terenu Spółdzielni

……………………………..

Akcja LATO 2023 program.