Akcja ZIMA 2022 – zapraszamy dzieci !

 Termin realizacji: 14 – 25 lutego 2022,  1 turnus dwutygodniowy,

W ramach zajęć Akcji ZIMA 2022 planowane do realizacji:

pierwszego dnia – dzień organizacyjny,  pogadanka o bezpieczeństwie i prawidłowym zachowaniu w przestrzeni publicznej, o zagrożeniach dla dzieci – spotkanie z Policjantami i Strażnikami Miejskimi, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy integracyjne

zajęcia świetlicowe w sali Klubu, rozgrywki sportowo – rekreacyjne (dwa ognie sportowe, unihokej, mini siatkówka) w sali i ew. na placu zabaw (przy dobrej pogodzie), zajęcia z robotyki, modelarstwo lotnicze, zajęcia fotograficzne i filmowe, zajęcia plastyczne, kino studyjne

wycieczki do interesujących miejsc w okolicy Częstochowy: Żarki, Nowa Szarlejka (kulig z ogniskiem, warsztaty edukacyjne), wyjścia do Stacji Grawitacja, Promenada – Lasek Aniołowski (zgadywanka terenowa).

W związku z pandemią koronawirusa – uwzględniamy wszelkie zalecenia sanitarne i obostrzenia rządowe, a także decyzje zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

 

Zapisy osobiście –  1 lutego 2022 od g. 12.oo, w Klubie ul. Broniewskiego 3,

ilość miejsc ograniczona

Każdego dnia od 9.oo do 14.oo (w dniach wycieczek – godz. zakończenia zajęć może się zmienić)

Odpłatne uczestnictwo dziecka – zgodnie z obowiązującym cennikiem w Regulaminie Klubu Spółdzielczego

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka – wypełniają kartę zgłoszenia przyjętą Regulaminem Klubu Spółdzielczego oraz inne konieczne dokumenty (zgoda na wyjazdy, oświadczenie covidowe)

Opieka merytoryczna: pracownicy Klubu i zatrudnieni instruktorzy – pedagodzy

Wszyscy uczestnicy i kadra ubezpieczeni – polisa NNW i OC

Nie przewiduje się wyżywienia, każdy uczestnik zabiera swoje drugie śniadanie, zapewniamy wodę i kubeczki jednorazowe

Kontakt z Rodzica/opiekuna z dzieckiem – poprzez telefony instruktorów (będą podane do widomości)

Wprowadzamy zakaz przynoszenia telefonów/smartfonów na zajęcia

 

Załączniki:

Karta Uczestnika Akcji Lato 2022

zgody- wycieczki ZIMA 2022

Oświadczenie zdrowotne (koronawirus)2022 Zima

Załącznik nr 1 do Reg. – cennik