Akcja ZIMA 2024 dla dzieci – zapraszamy !

W roku 2024 podczas ferii zimowych planujemy zorganizować:

– dwa tygodniowe turnusy w datach: 29.01 – 02.02    i    05.02 – 09.02.2024

– uczestnicy zajęć to dzieci w wieku 8-12 lat

– kadra opiekunów:
pracownicy etatowi Klubu Spółdzielczego i zatrudnieni na umowy zlecenie pedagodzy

– opłaty za udział dziecka w jednym tygodniowym turnusie zgodnie z obowiązującym cennikiem
dziecko z terenu CSM        – 200 zł plus VAT 23% = 246 zł
dziecko spoza terenu CSM – 350 zł plus VAT 23% = 430, 50 zł

– współorganizatorem  Akcji ZIMA 2024 jest Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Sportowiec”

– zapisy dzieci rozpoczniemy w pn. 15.01.2024r. od g.14.oo (wypełnianie kart zgłoszenia, zgody na wyjazdy i wyjścia poza Klub, przyjmowanie wpłat za uczestnictwo dziecka, zapoznanie rodziców/opiekunów z zasadami uczestnictwa w akcji ZIMA 2024)

– przyjmujemy zasadę zapisu dziecka na jeden turnus, a w przypadku wolnych miejsc na kolejny turnus, zapis możliwy po 25.01.2024r.

– plan działań w poszczególnych turnusach Akcji ZIMA 2024:    (w załączeniu)

plan Akcja Zima 2024