„DAR SERCA” – HOSPICJUM prezentuje…

„CO KUMU W DUSZY GRA” – wystawa prac plastycznych twórców amatorów, podopiecznych Hospicjum „Dar Serca” w Częstochowie. opieka artystyczna – Danuta Żak.

Wernisaż wystawy w piątek, 29 listopada 2019, godz. 17.oo w Sali Dużej Klubu.

(wystawa – do końca grudnia 2019)  

ZAPRASZAMY !


Jesteśmy dla państwa, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze…

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000 w

Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich, również w okresie osierocenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w realizacji takiego wsparcia dla naszych pacjentów, również poprzez współdziałanie z mającymi podobne cele organizacjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi czy placówkami medycznymi.

Jedną z najważniejszych form naszej działalności jest ta, którą realizują sami pacjenci. Aktywność ta przejawia się w działającej już od ponad 10 lat Grupie Wsparcia dla Osób Osieroconych czy Ośrodku Pomocy Dzieciom Osieroconym po stracie rodzica w przebiegu choroby nowotworowej.

Jedną z form terapii jest aktywność artystyczna, plastyczna, teatralna, realizowana w ramach warsztatów twórczych. Jednym z przejawów tej aktywności i jej efektów, jest nasza wystawa w Klubie Spółdzielczym CSM „Nasza Praca”, którą Państwu prezentujemy.

http://www.hospicjumczestochowa.pl