Filmowanie z Piotrem Cieślakiem – nowe zajęcia w Klubie

w piątki o g. 16.3o – zajęcia filmowe dla młodzieży i dorosłych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, wykorzystując dostępne możliwości i własny sprzęt – smartfon, tablet, komputer.

Piotr Cieślak  tak zachęca do udziału w zajęciach:

– Ambicje i formy spędzania wolnego czasu młodych ludzi z czasem ulegają zmianą. Kiedyś chcieli oni zostać piłkarzami czy piosenkarzami, dziś ich życie kręci się wokół platformy YouTube i innych serwisów związanych z udostępnianiem treści wideo. W tych czasach, chciałbym współpracować z młodymi ludźmi i przekuć to, w jaki sposób spędzają czas w pasję świadomą, dającą możliwość autorskiej ekspresji. Z drugiej strony osoby ze starszych pokoleń również uczestniczą w tej medialnej kulturze, próbują ją zrozumieć i nawiązać kontakt z młodszymi. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom chciałbym zaproponować ofertę edukacyjnych zajęć filmowych, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać środki wyrazu języka filmowego, dzięki czemu będą wiedzieć, krok po kroku jak w profesjonalny sposób realizować wideo o bardzo szerokim spektrum tematycznym. W ramach cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań proponuję tematy zajęć z takich dziedzin jak: montaż wideo, oświetlenie w filmie, animacja poklatkowa, podstawowe parametry techniczne plików wideo, podstawy zapisu dźwięku. Zajęcia podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną z uwzględnieniem powstawania i konsultacji prac własnych uczestników, niezależnie od tego, czy powstaną one przy użyciu kamer, aparatów czy telefonów komórkowych.

Piotr Cieślak posiada dużą wiedzę z zakresu realizacji filmów. Współpracuje z Telewizją Orion w Częstochowie, oraz z częstochowskim oddziałem TVP 3 Katowice. Jest absolwentem kierunku Kulturoznawstwo Europejskie – specjalność Film i realizacja obrazu filmowego, oraz Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – oba te kierunki ukończył na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył też kurs sztuki operatorskiej w krakowskiej AMA Film School. Posiad doświadczenie w pracy pedagoga – od 2015 roku prowadzi jako instruktor wakacyjne zajęcia żeglarskie w UKS „Morka” w Częstochowie, a od września 2020 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Technik Fotografii i Multimediów w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. Zrealizowane przez Piotra Cieślaka filmy były z powodzeniem prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach filmowych. Dzieciom naszego osiedla Piotr dał się poznać podczas zajęć filmowych w ramach Akcji Lato 2021.