Historia

Kluby Spółdzielcze Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” rozpoczęły swoją działalność w latach 70-tych XX wieku. Od momentu powstania stały się magnesem przyciągającym dzieci i młodzież z Osiedla 1000 – lecia oraz z innych dzielnic Częstochowy.
Kluby były inicjatorem wielu imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, takich jak Giełdy Staroci, Giełdy dla Młodych Małżeństw, Kiermasz Starej Książki i inne. Z biegiem czasu zajęcia prowadzone w Klubach ulegały różnym modyfikacjom, część zajęć uległa likwidacji, a na ich miejsce wprowadzano nowe formy zajęć. Z czasem

Obecnie, po zmianach organizacyjnych i pozostawieniu działalności tylko jednego Klubu (ul. Broniewskiego 3), prowadzone są zajęcia, które obejmują różne grupy wiekowe, począwszy od wieku przedszkolnego, kończąc na seniorach.
Działalność społeczno – kulturalna w Klubie realizowana jest jako:

  • opiekuńczo – wychowawcza i edukacyjna
  • kulturalno – oświatowa (literacka, muzyczna, rękodzieła, wystawiennicza)
  • plastyczna i modelarska, fotograficzna i filmowa
  • sportowo – rekreacyjna (joga, gimnastyka, aerobik, tenis stołowy, nordic walking)
  • turystyczna
  • psychoedukacyjna (panele dyskusyjne

Klub prowadzi także działalność na rzecz środowisk lokalnych oraz jest organizatorem Akcji Zima i Akcji Lato
– zajęć opiekuńczych dla dzieci naszych mieszkańców.

Zajęcia oferowane przez nasz Klub ukierunkowane są przede wszystkim na czynny wypoczynek,
sport, rekreację oraz zajęcia intelektualno – rozrywkowe i poznawcze.

Zapraszamy ! ! !