Historia

Kluby Spółdzielcze Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” rozpoczęły swoją działalność w latach 70-tych XX wieku. Od momentu powstania stały się magnesem przyciągającym dzieci i młodzież z Osiedla 1000 – lecia oraz z innych dzielnic Częstochowy.
Kluby były inicjatorem wielu imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, takich jak Giełdy Staroci, Giełdy dla Młodych Małżeństw, Kiermasz Starej Książki i inne. Z biegiem czasu zajęcia prowadzone w Klubach ulegały różnym modyfikacjom, część zajęć uległa likwidacji a na ich miejsce wprowadzano nowe formy zajęć.

Obecnie, prowadzone są zajęcia, które obejmują różne grupy wiekowe,począwszy od wieku przedszkolnego a kończąc na Klubie Emerytów.
Działalność społeczno- kulturalna w Klubach realizowana jest jako:

  • opiekuńczo – wychowawcza i edukacyjna,
  • kulturalno – oświatowa,
  • sportowo – rekreacyjna,
  • turystyczna,
  • psychoedukacyjna.

Ponadto, Kluby prowadzą działalność na rzecz środowisk lokalnych oraz są organizatorami ferii zimowych i zajęć wakacyjnych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zajęcia ukierunkowane są przede wszystkim na czynny wypoczynek, sport, rekreację oraz zajęcia intelektualno-rozrywkowe.