III turnus Akcji LATO 2020 trwa.

HARMONOGRAM TURNUSU III (27.07 – 7.08)

Tydzień pierwszy

Poniedziałek – 11.oo – 13.oo – powitanie, instruktaż sanitarny dla uczestników, zajęcia plastyczne -modelarskie w sali dużej Klubu

wtorek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem na Jurę (Solkole Góry – Olsztyn) zajęcia terenowe – rajd pieszy

środa – 10.oo – 13.oo – zajęcia rekreacyjne na terenie SP 31 ul. PCK

czwartek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do miejscowości Góra Zborów – Podlesice, rekreacja terenowa

piątek – 11.oo – 13.oo – zajęcia plastyczne, minikino w sali dużej Klubu

Tydzień drugi

Poniedziałek – 11.oo – 13.oo – zajęcia rekreacyjne (plastyka, klocki Lego i Morpfun) w sali dużej Klubu

Wtorek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do centrum edukacyjnego w Koziegłowach

środa – 10.oo – 13.oo – spacer i rekreacja na terenie sportowym przy SP 31

czwartek – 9.oo – 14.oo – wyjazd autokarem do miejscowości Złoty Potok, zajęcia w ramach projektu Mistrz Jurajskiej Rekreacji

piątek – 11.oo – 13.oo – zajęcia w sali Klubu – plastyka, minikino, zakończenie turnusu.

Dopuszczamy zmiany w programach dziennych związane z pogodą lub aktualnymi możliwościami w terenie.

Zalecenia:

Uczestnicy (dzieci) wchodzą do Klubu samodzielnie.

Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do pomieszczeń Klubu.

Pierwszego dnia zajęć rodzice / opiekunowie zobowiązani są podać stosowne informacje i podpisać Oświadczenie dot. koronawirusa.

Na półpiętrze klatki schodowej odbywa się mierzenie temperatury dziecka termometrem bezdotykowym. (temperatura powyżej 37,5 C dyskwalifikuje dziecko do wejścia na zajęcia akcji letniej).

Szatnia w Klubie jest nieczynna. Dzieci wszystkie swoje rzeczy składają na przydzielonym miejscu na sali dużej Klubu.

Toalety są dostępne. Dostępna jest woda do picia w kubkach jednorazowych.

Dzieci przynoszą ze sobą wyżywienie i wodę.

Dzieci nie mogą pozostawiać żadnych przedmiotów (worki, plecaki, obuwie zmienne itp.) w Klubie.

Zabronione jest przynoszenie na zajęcia własnych zabawek, materiałów plastycznych i innych oraz telefonów komórkowych.

Zalecamy, aby dziecko miało ze sobą ciepłe okrycie i odzież p/deszczową.