Jubileuszowy turniej 40-lecia KRS TKKF „Sportowiec”

Andrzejkowy  turniej tenisa stołowego z okazji

Jubileuszu  40- lecia  powstania KRS TKKF Sportowiec

 Turniej został zorganizowany w dniu 25 listopada 2021r. w sali Klubu Spółdzielczego CSM „Nasza Praca”

w Częstochowie przy ul. Broniewskiego 3. Organizatorami byli : Klub Spółdzielczy oraz KRS TKKF

„Sportowiec”.

Uroczystego otwarcie dokonał kol. Jerzy Kowalski, a następnie przystąpiono do rozgrywek, w których udział wzięło 12 zawodników

– seniorów, uczestników zajęć sportowych w Klubie.

Eliminacje rozegrano w 2  sześcioosobowych grupach oraz  finał z udziałem 6 zawodników.

Wyniki :

  1. miejsce : Zbigniew Błaziński
  2. miejsce : Dariusz Wójcik
  3. miejsce : Witold Koćwin
  4. miejsce: Karol Kwaczyński
  5. miejsce: Roman Starczewski
  6. miejsce: Ireneusz Romanek

Za miejsca 1-3 zostały wręczone medale 40 – lecia KRS TKKF „Sportowiec” oraz nagrody rzeczowe,

a za miejsca 4-6 – upominki.

Zawody przebiegały sprawnie, w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, z zachowaniem wszystkich obostrzeń wynikających z przepisów pandemicznych.

Jerzy Kowalski