„Mistrz intelektu” – wykłady na You Tube

Danuta Żak, malarka, filozof, inżynier. Jej dociekania naukowe skupione są wokół filozofii sztuki, w tym filozofii malarstwa. Podejmuje próby odpowiedzi na pytanie o wpływie dzieła abstrakcyjnego na postrzeganie rzeczywistości przez jego odbiorcę. W ramach stowarzyszenia „mensa Polska”, prowadzi grupę „Bohema IQ, inicjując i koordynując działania artystyczne osób o nieprzeciętnie wysokim ilorazie inteligencji. Prowadzi przystępne popularyzatorskie wykłady dla młodzieży i dorosłych z zakresu wykorzystania inteligencji i sztuki.