„Sztuki piękne” – zajęcia dla młodych Artystów.

Zapraszamy dzieci i młodzież

na zajęcia plastyczne „Sztuki piękne”. Aktywność ma na celu rozwijanie talentu, wyobraźni
i wrażliwości artystycznej. Uczestnicy zajęć plastycznych mają możliwość poznania różnych technik plastycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby, rysunku i  grafiki. Dodatkowo w ramach zajęć dydaktycznych można posłuchać ciekawego wykładu z historii sztuki. Zajęcia prowadzi instruktorka naszego Klubu, malarka Dagmara Jakubowska-Kaffka. Ponadto dzieci biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Klub Spółdzielczy i inne placówki kultury w Częstochowie. Nagrody czekają.

Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 14.oo do 19.oo. Materiały do zajęć plastycznych zapewnia Klub Spółdzielczy.