Rekreacja sportowa II turnusu Akcji LATO 2020

Na placu sportowym SP 31 przy ul. PCK, dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły, uprawiamy sport i bawimy się.