sierpniowe Święto Miasta

26 sierpnia każdego roku obchodzimy Święto Miasta Częstochowy –

warto o tym pamiętać !

Dziś trochę informacji o naszych miejskich symbolach, o herbie Częstochowy, fladze i chorągwi:

Herb, barwy

Herb

Uchwałą nr 341.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 roku, zmieniającą uchwałę nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. (wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr 344/XLV/93 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 1993 roku) ustalono, że herbem miasta Częstochowy jest w niebieskim polu tarczy godło wyobrażające miejskie mury obronne o barwie srebrnej (białej) – zwieńczone siedmioma blankami z bramą pośrodku, w której widoczna jest opuszczona do połowy krata tzw. brona o barwie złotej (żółtej). Nad murem obwodowym wznoszą się trzy wieże: dwie boczne, wyższe, o dwóch kondygnacjach zaznaczonych dwoma wąskimi otworami okiennymi (strzelniczymi) jeden nad drugim – obie zwieńczone trzema blankami i trójkątnym spadzistym daszkiem o barwie czerwonej; natomiast wieża środkowa, bramna, niższa, z jednym oknem (strzelniczym) również nakryta czerwonym trójkątnym daszkiem – zwieńczonym niewielką srebrną (białą) kulą.
Na szczycie wieży bocznej heraldycznie po prawej (czyli z punktu widzenia patrzącego po lewej) widnieje postać złotego (żółtego) lwa wspiętego. Natomiast na szczycie wieży bocznej heraldycznie po lewej (z punktu patrzącego po prawej) widnieje złoty (żółty) orzeł z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Zwierzęta heraldyczne zwrócone są ku sobie.

 

Chorągiew Miasta CzęstochowyUchwałą nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. ustalono, że Chorągiew Miasta Częstochowy składa się z dwóch stref, górnej białej (srebrnej), i dolnej błękitnej, pośrodku których umieszcza się żółty (złoty) pas szerokości 1/9 obu stref.

więcej na: www.czestochowa.pl