W Klubie wprowadzamy „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”

W związku z wprowadzeniem ustawowych przepisów
i wynikającą z nich koniecznością wprowadzenia
w Klubie Spółdzielczym CSM „Nasza Praca”
„Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” – przygotowaliśmy odpowiedni dokument,
w oparciu o znowelizowane przepisy prawa dot. dzieci
i został on zatwierdzony Uchwałą Zarządu Spółdzielni
nr 65/2024 z dnia 03.07.2024r.
i obowiązuje w bieżącej działalności Klubu.

Tekst dokumentu jest dostępny w Klubie
i na stronie internetowej Klubu.

Częstochowa , dnia 03.07.2024 r.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Klubie Spółdzielczym CSM Nasza Praca