Akcja ZIMA 2023

Dwa tygodniowe turnusy: pierwszy od 16.01 do 20.01, drugi od 23.01 do 27.01. Każdy od poniedziałku do piątku, w godz. 9.oo do 14.oo. Zasady organizacyjne są takie same jak w latach poprzednich. W każdym turnusie zajęcia w Klubie (sport, rekreacja, plastyka, modelarstwo lotnicze, robotyka, zaj. filmowe), wyjazdy: do stajni koni „Pegaz” w dzielnicy Mirów (ognisko, kulig – w zależności od pogody),  do Żarek i do stacji grawitacja ul. Bór. Mini kino w sali Klubu. Spotkanie organizacyjne pierwszego dnia i pogadanka o bezpieczeństwie (Policja, Straż Miejska). Ubezpieczenie uczestników – NNW.

Uczestnicy – dzieci w wieku 8 – 12 lat.

Odpłatność za turnus – zgodnie z cennikiem zamieszczonym w regulaminie Klubu Spółdzielczego.

Plan Akcji ZIMA 2023..

Kilka zdjęć z zajęć plastycznych. . .