„Tysiąclecie” – wystawa o naszej dzielnicy

W Klubie Spółdzielczym prezentujemy interesującą ekspozycję planszową opowiadającą o dzielnicy mieszkaniowej nazywanej „Tysiącleciem”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Częstochowskie i jej pierwsza prezentacja odbywała się w Ratuszu. Teraz, po zakończeniu ekspozycji muzealnej, plansze prezentujemy w naszym Klubie.

Ekspozycja przedstawia historię dzielnicy „Tysiąclecie”. W przeszłości jej tereny zajmowały m.in. koszary wojskowe i gospodarstwa ogrodnicze rodzin: Zawadów, Hoffmanów, Jastrzębskich, Szczecińskich, Szwakopfów. Od początku lat 30. XX w. funkcjonowała tu dzielnica Częstochowy o nazwie Zawady. W 1958 r. rozpoczęto jej planową zabudowę. Od 1960 r. dzielnica nosi nazwę „Tysiąclecie”. (fragment z folderu reklamowego wystawy)

Warto przyjść i zapoznać się z interesującymi opisami i fotografiami z przeszłości „Tysiąclecia”. A jest co oglądać i przywołać własne wspomnienia (to dla seniorów !), a dla młodzieży – inspiracja do dalszego rozwijania i dbałości o naszą dzielnicę mieszkaniową.

Wstęp bezpłatny, a oglądać wystawę można w godzinach pracy Klubu. Zapraszamy !