Konkurs pastorałek i kolęd – online…

Spróbuj z nami, zachęć swoich bliskich, przygotuj ulubioną kolędę lub pastorałkę, nagraj ją i prześlij (najlepiej film – może być zrobiony smartfonem lub komputerem) na adres emailowy naszego Klubu: klub@csmnp.com.pl

Obejrzymy, odsłuchamy, ocenimy i przyznamy nagrody. Warto zaryzykować !

Regulamin:

I Organizator:
Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3, 42-200 Częstochowa

II Cele Konkursu:
Kultywowanie tradycji kolędowania wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzowanie polskich kolęd i pastorałek.
Stworzenie możliwości prezentowania swoich umiejętności wokalnych.
Stworzenie okazji do aktywności  w okresie pandemii koronawirusa.

III Warunki i zasady uczestnictwa:
Każdy uczestnik może zaprezentować jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim. Utwór wykonywany jest solo. Wykonawca może wykonać utwór: 1) a`capella 2) z podkładem muzycznym 3) z akompaniamentem wykonywanym na instrumencie muzycznym.
Uczestnicy przesyłają na adres e-mail Klubu (klub@csmnp.com.pl) nagranie audiowizualne (zawierające dźwięk i obraz) wykonanego przez siebie utworu.
Na początku nagrania uczestnik przedstawia się, podaje tytuł wykonywanej kolędy lub pastorałki.
Film powinien być nagrany w układzie poziomym w dobrej rozdzielczości.
Czas nagrania nie powinien przekraczać 5 minut.
W przypadku dużych plików w mailu należy wysłać link do pobrania nagrania.
Wraz z nagraniem lub linkiem do nagrania uczestnicy przesyłają również swoje dane kontaktowe oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody wzięcia udziału w konkursie.
Nagranie wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do dnia 29 stycznia 2021 r.
Odebranie nagrania zostanie potwierdzone mailem zwrotnym od Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 lutego 2021r. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za pośrednictwem wiadomości e-mail, a nagrody można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą na wskazany na karcie zgłoszeniowej adres. Jednocześnie informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie klub.csmnp.com.pl oraz w TvOrion.pl
Z przesłanych przez uczestników konkursu nagrań zostanie zmontowany film promujący konkurs, który zostanie zamieszczony w mediach społecznościowych oraz na stronie organizatora.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z:
1) posiadaniem praw autorskich do nagrania i udzieleniem zgody organizatorowi na wykorzystanie utworu na wskazanych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji;
2) oświadczeniem, że przesłane nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich;
3) wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie materiału audiowizualnego do celów promocyjnych;
4) wyrażeniem zgody na przetwarzania danych na potrzeby realizacja konkursu zgodnie z RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w regulaminie konkursu. Informacje o ewentualnych zmianach będą opublikowane na stronie internetowej Klubu.

IV Kategoria wiekowe:
klasy I-III szkoły podstawowe
klasy IV-VI szkoły podstawowe
klasy VII-VIII szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe

Kryteria oceny:
Powołana przez organizatora komisja podczas przesłuchania będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
– dobór repertuaru do możliwości wokalnych uczestnika
– interpretację utworu, w tym oryginalność wykonania oraz walory głosowe
– ogólny wyraz artystyczny.

V Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora do dnia 5 lutego 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela kierownik Klubu – tel. 531 185 527

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  i  ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

ilustracja z YouTube.

Rodzicom polecamy także: https://www.youtube.com/kids/