MISTRZ INTELEKTU – ciekawe zajęcia dla starszych i młodszych

Mistrz intelektu.

Autorski program interdyscyplinarny. W każdą środę, od 16.oo do 18.oo.

Dowiedz się więcej…

Zajęcia poszerzające wiedzę, rozwijające umiejętności i kompetencje ogólnorozwojowe poprzez naukę sztuki argumentacji, logicznego , krytycznego i samodzielnego myślenia w oparciu o program osadzony we współczesnej nauce.

Interdyscyplinarny, a jednocześnie spójny materiał składa się z różnych rodzajów wiedzy logicznie ze sobą powiązanych. Proponowany zakres wiedzy: filozofia- etyka, estetyka, kultura logiczna, sztuka argumentacji, heurystyka, komunikacja społeczna, psychologia społeczna, socjologia, matematyka, chemia, sztuka.

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności poznawczych, umiejętności logicznego podejścia do podejmowanych zagadnień, rozwijanie umiejętności racjonalnej dyskusji z uwzględnieniem szerokiej perspektywy dyskutowanych problemów. Przygotowanie do pełniejszego postrzegania i rozumienia otaczającej rzeczywistości co ma wpływ na podejmowane decyzje i przewidywanie ich konsekwencji.

Szeroka perspektywa omawianych zagadnień pozwala na zrozumienie przyswajanego materiału, pojęć, kontekstu, na zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu.

Metody i formy prowadzonych zajęć dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczestników w pracy indywidualnej i zespołowej.

Praca skierowana na:

– rozwój kreatywnego , twórczego, samodzielnego i logicznego myślenia

– poprawianie kondycji umysłowej

– rozwój umiejętności komunikacyjnych, rozumienia sensu wypowiedzi, sztuki  udzielania właściwej odpowiedzi

-rozwiązywanie problemów, zadań, testów na inteligencję

– odejście od stereotypowych rozwiązań na rzecz rozwoju abstrakcyjnego myślenia w kategoriach filozoficznych

– podejmowanie różnorodnych działań opartych o zasady komunikacji społecznej.

Dzięki poprawie umiejętności kognitywnych i podniesieniu sprawności umysłowej podczas treningów rozwiązywania zadań problemowych oraz testów na inteligencję zwiększy się zdolność radzenia sobie w trudnych i nieznanych sytuacjach.

Obok elementów psychologii społecznej i logiki praktycznej uczestnicy zajęć poznają zasady skutecznej argumentacji, sztuki prowadzenia sporów i sposobów przekonywania. Poznają także teorię argumentacji i prawidła krytycznego myślenia, co pozwoli im nie tylko umiejętnie formułować swoje problemy, uzasadniać je i udowadniać, ale umożliwi zrozumienie zjawisk zachodzących w świecie zewnętrznym i zajęcie wobec nich właściwej postawy, co zwiększy samodzielność i niezależność w sytuacjach, w których życie stawia trudne i skomplikowane wyzwania..

Gwarancją wysokiego poziomu autorskiego projektu są kompetencje, wiedza i predyspozycje prowadzącej zajęcia Danuty Żak, która ma wielokierunkowe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Prowadząca ma ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Filozofia, studia politechniczne- mgr inż., studia filozoficzne- mgr filozofii, a także studia artystyczne- mgr sztuki, oraz studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu filozofii, uczestniczka międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, Festiwali Nauki, Dni Inteligencji. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej. Tak szerokie spektrum posiadanej wiedzy pozwala na inną perspektywę oglądu rzeczywistości i jest gwarancją unikalnego, oryginalnego podejścia do przedstawianych zagadnień. Prowadząca zajęcia Danuta Żak należy do Stowarzyszenia Mensa. Jej IQ 156 plasuje ją w 1% ludzi na świecie o najwyższym ilorazie inteligencji.

Nie przegap okazji !