Nowe wystawy w Klubie. Zapraszamy.

Dwie nowe wystawy plastyczne. Malarska członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej, będąca pokłosiem letniego pleneru malarskiego w Zawadach, prezentowana jest na sali dużej Klubu. Autorzy obrazów wykorzystali uroki doliny Liswarty i w swoich obrazach stworzonych w różnych technikach malarskich, opowiedzieli o pięknie natury i swojej wrażliwości na nią.

Fotograficzna grupy fotografów amatorów skupionych w grupie „Pstryk” działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej. Prezentacja zrealizowana jest w przestrzeni holGalerii. Ciekawe zdjęcia miejsc, którymi fascynują się autorzy, dają radość z oglądania i pobudzania wrażliwości twórczej. Fotografia to bardzo popularna forma aktywności, ale wybór dobrych zdjęć z setek pstryknięć migawki aparatu, to wyzwanie. Seniorzy Grupy „Pstryk” to potrafią.