Spotkanie opłatkowe w Klubie 15 XII

 15 grudnia o godz. 17.oo w Klubie Spółdzielczym odbyło
się spotkanie opłatkowe. Jak co roku spędziliśmy wieczór w gronie przyjaciół,
odczytaliśmy Pismo, wspólnie z Chórem „Alla Breve” zaśpiewaliśmy kolędy i pastorałki,
obejrzeliśmy program literacki grupy teatralnej Mariana Florka.
Dziękujemy za Waszą obecność !

A tak było na spotkaniu: