TPSP

W Klubie Spółdzielczym swoją siedzibę ma Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej.