Gratulacje dla Jadwigi Wosik i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

Rada Nadzorcza Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” na posiedzeniu w dniu 17.10.2019r. przekazała jubileuszowe uszanowania i kwiaty wraz z okolicznościowym listem na ręce Jadwigi Wosik, długoletniej prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im . Wandy Wereszczyńskiej w Częstochowie, działającego od 40 lat w Klubie Spółdzielczym. Rada doceniła również brawami informację o przyznaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek kierownictwa Klubu i Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, honorowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Jadwigi Wosik.

polecamy także:

http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=28486