Konkurs Recytatorski – polecamy…

Zaproszenie

Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

 Zachęcamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy IRIT AMIEL

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Alona Goldmana – Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian w Izraelu oraz Fundacji Pamięć i Odnowa w Częstochowie.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z regionu częstochowskiego.

Organizatorami konkursu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach – Turniej recytatorski i Wywiedzione ze słowa.

Kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesłać do 22.09.2023 r. na adres I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, al. T. Kościuszki 8, 42-202 Częstochowa lub adres mailowy: lo1@edukacja.czestochowa.pl. z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji i prozy Irit Amiel”.

Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 02.10.2023 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Celami konkursu są m.in. popularyzacja twórczości Irit Amiel (1931-2021)- izraelskiej poetki, pisarki i tłumaczki, urodzonej w Częstochowie, która przeżyła zagładę częstochowskiego getta, inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych twórczości podejmującej temat Holocaustu, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.

Szczegóły i dokumenty do wypełnienia znajdują się w linku https://rok.czestochowa.pl/…/konkurs-recytatorski-irit…

Monika Kosielak
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
tel. 34 324 94 81,
promocja@rok.czestochowa.pl