Zaczynamy zajęcia po wakacjach !

Zapraszamy do Klubu Spółdzielczego na zajęcia oferowane dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów.
Jest w czym wybierać.
Wszystko znajdziecie w harmonogramie na naszej stronie lub w Klubie i biurze Spółdzielni – w gablocie informacyjnej.